LPC146/2017
ID intern unic:  370987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  14.07.2017
pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 475
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 348 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 348. Înlesniri
    (1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.
    (2) Acordarea scutirilor în conformitate cu prezentul articol este condiţionată de acordarea unor drepturi reciproce de către statele respective.
    (3) În cazul în care în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere sînt percepute taxe rutiere contrar prevederilor acordurilor încheiate, pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în statele respective se percep taxe conform normelor general stabilite.
    (4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va informa trimestrial Serviciul vamal despre statele în care se percep taxe rutiere contrar acordurilor încheiate.”
    2. Anexa nr. 2 la titlul IX va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către
autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

Nr. 
crt.

Obiectul impunerii
Taxa, euro

pentru 
intrarea în ţară

pentru 
tranzitarea ţării

1
Microbuze şi autobuze cu capacitatea:*
 
 
a) de 9 locuri
6
10
b) de la 10 la 16 locuri inclusiv
8
14
c) de la 17 la 24 locuri inclusiv
10
16
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
12
18
e) de peste 40 locuri
16
20
2
Remorci la microbuze
10
12
3
Remorci la autobuze
12
15
4

Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală:

 
 
a) de pînă la 3,6 t inclusiv
10
12
b) de la 3,6 la 10 t inclusiv
12
15
c) de la 10 la 40 t inclusiv
15
20

    *Pentru microbuze şi autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.”
    3. Anexa nr. 3 la titlul IX va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a
căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror
dimensiuni depăşesc limitele admise

Nr. 
crt.

Obiectul impunerii
Taxa, lei
1
Eliberarea avizului preliminar şi a autorizaţiei speciale la cerere
43,2
2
Depăşirea sarcinii masice pe axă admise:
 
a) pînă la 2 t inclusiv
5,5 pentru fiecare tonă
depăşire × km
b) peste 2 t
11 pentru fiecare tonă
depăşire × km
3

Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe axă)

16 pentru fiecare tonă
depăşire × km
4

Depăşirea dimensiunilor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:

 
a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm
21,5 pentru fiecare kilometru
b) lăţimea sau înălţimea cu 50–100 cm ori lungimea cu 100–200 cm
43 pentru fiecare kilometru
c) lăţimea sau înălţimea cu 101–150 cm ori lungimea cu 201–350 cm
65 pentru fiecare kilometru
d) lăţimea sau înălţimea cu 151–200 cm ori lungimea cu 351–600 cm
86,5 pentru fiecare kilometru
e) lăţimea sau înălţimea cu 201–250 cm ori lungimea cu 601–900 cm
108 pentru fiecare kilometru
f) lăţimea sau înălţimea cu 251–300 cm ori lungimea cu 901–1200 cm
129,5 pentru fiecare kilometru
g) lăţimea sau înălţimea cu peste

301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm

162,0 pentru fiecare kilometru
5

Recîntărirea autovehiculului sau măsurarea repetată a dimensiunilor după transpunerea încărcăturii

108 pentru o operaţiune”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 146. Chișinău, 14 iulie 2017.