OSVC307/2017
ID intern unic:  371014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 307
din  01.08.2017
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300     art Nr : 1516
    În conformitate cu prevederile Cap.VI art.206 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.1135-XII din 04.08.1992 (Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961, art.36-37), precum și întru reglementarea modului de evidență informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 la compartimentul „CODURILE facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat” se completează cu următorul cod de scutire:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV
510
CV, Cap.VI art.206;

Hotărîrea Parlamentului RM nr.1135-XII din 04.08.1992 (Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961, art.36-37).

Scutiri aplicate la scoaterea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.


    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoştinţA brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal (Direcția Venituri vamale).
    6. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Grigore IONIȚOV

    Nr. 307-O. Chişinău, 1 august 2017.