LPC140/2017
ID intern unic:  371049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  13.07.2017
pentru modificarea şi completarea articolului 16
din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 274-276     art Nr : 457
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 16 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (5) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 140. Chișinău, 13 iulie 2017.