LPC167/2017
ID intern unic:  371059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  20.07.2017
pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 550
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Titularii funcţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1 şi 2 de la numirea (alegerea) lor în funcţie, doar după întocmirea unei obligaţii scrise privind nedivulgarea secretului de stat.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Dreptul de acces la secretul de stat pentru titularii funcţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege poate fi suspendat sau încetează în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.”
    2. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
 „Anexă

LISTA
funcţiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul
de stat de forma 1 şi 2

    I. Funcţiile ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1
    1. Preşedinte al Republicii Moldova
    2. Preşedinte al Parlamentului
    3. Deputat în Parlament
    4. Prim-ministru
    5. Membru al Guvernului
    6. Secretar general al Guvernului
    7. Secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
    8. Secretar general al Parlamentului
    9. Preşedinte al Curţii Constituţionale
    10. Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
    11. Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor
    12. Preşedinte al instanţei judecătoreşti
    13. Procuror General
    14. Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    15. Director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
    16. Director al Centrului Naţional Anticorupţie
    17. Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    18. Preşedinte al Curţii de Conturi
    19. Preşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    20. Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate
    21. Director general al Serviciului de Stat de Arhivă
    22. Director general al Agenţiei Rezerve Materiale
    23.  Preşedinte al Consiliului Concurenţei
    II. Funcţiile ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat de forma 2
    1. Preşedinte al Comisiei Electorale Centrale
    2. Preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    3. Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminărilor şi asigurarea egalităţii
    4. Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
    5. Director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    6. Director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    7. Director general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
    8. Avocat al Poporului
    9. Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
    10. Preşedinte al raionului
    11. Conducător al autorităţii administrative centrale prevăzute de Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 167. Chişinău, 20 iulie 2017.