HGM521/2017
ID intern unic:  371195
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 521
din  05.07.2017
cu privire la constituirea Instituției Publice
„Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 614
   MODIFICAT  
 


   În temeiul art. 15 alin. (3), art. 37 lit. a) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), art. 14 alin. (7) și art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Autoritatea administrativă „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia Publică „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”.
    2. Funcția de fondator al Instituţiei Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se exercită, în numele Guvernului, de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
    3. Instituția Publică „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” este succesorul de drepturi şi obligaţii al autorității administrative „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”.
    4. Transferul salariaților în legătură cu reorganizarea autorității administrative „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii.
    5. Se aprobă:  
    3) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    [Pct.5 modificat prinHG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 521. Chişinău, 5 iulie 2017.


   [Anexa nr.1 abrogată prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]
  [Anexa nr.2 abrogată prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 521 din 5 iulie 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Agenţia de Intervenţe şi Plăţi pentru Agricultură” se exclude.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 22, poziția „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” se exclude;
    2) la anexa nr. 3, după poziția „Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău” se introduce poziția „Instituția Publică „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”.
    3. La capitolul II secţiunea a II-a litera f) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 4 se exclude.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 521 din  5 iulie 2017

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98).
    2. Punctul 1 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 12 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 121-123, art. 704).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 452 din 16 iunie 2011 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 103-106, art. 516).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 14).
    5. Punctul 2 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 4 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 289).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 748 din 27 octombrie 2015 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 860).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 181 din 25 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 212).