HGC641/2017
ID intern unic:  371262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  14.08.2017
pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1468 din 30 decembrie 2016
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 741
    În temeiul prevederilor art. 4 din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.280, art.878), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468 din 30 decembrie 2016 „Privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 60-66, art. 133) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, după poziţia „G 106” se introduce  următoarea poziţie:
„G 106.1 
G 106 – G 112”;

    2)  în anexa nr.2, poziţia „L 503” va avea următorul cuprins:
L 503
G 106 – Văratic – G 106.1”.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                     Octavian Calmîc

    Nr. 641. Chişinău, 14 august  2017.