OMFC117/2017
ID intern unic:  371356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 117
din  11.08.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 1697     Data intrarii in vigoare : 11.08.2017
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 2 „Clasificația organizațională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:
    1.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „0218 Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    0220 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    0221 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    0302 Consiliul Superior al Procurorilor”.
    1.2. Se modifică și se expune în redacție nouă Secțiunea III:
    „Autoritățile judecătorești și Procuratura”.
    2. Anexa nr. 3 „Clasificația organizațională - B. Organe ale autorităţilor publice locale” se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „1115 Primăria municipiului Cahul;
    1236 Primăria municipiului Ciadîr-Lunga;
    1376 Primăria municipiului Edineț;
    1512 Primăria municipiului Hîncești;
    1641 Primăria municipiului Orhei;
    1757 Primăria municipiului Soroca;
    1792 Primăria municipiului Strășeni;
    1924 Primăria municipiului Ungheni”.
    3. Anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A. Programe și subprograme” se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „5101 Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului;
    8801 Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării;
    9001 Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății, muncii și protecției sociale”.
    4. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”:
    4.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „00459 Pensia anticipată pentru limita de vîrstă;
    00460 Fondul  național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    00461 Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor;
    00462 Program de granturi pentru inițiativele tinerilor;
    00463 Prestarea serviciilor pentru tineret;
    00464 Asigurarea autoadministrării sistemului Procuraturii;
    70197 Proiectul „Infrastructura de comunicații”;
    70198 Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România - Moldova”;
    70199 Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de urgență, resuscitare și descarcerare (SMURD) și de pregătire a personalului de intervenție în situații de urgență în zona transfrontalieră dintre Republica Moldova și România”;
    70200 Proiectul „Interconectarea sistemelor electro-energetice ale Republicii Moldova și a României prin stația Back-to-Back și LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău”;
    70201 Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)”;
    70202 Proiectul „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solului în Republica Moldova” .”
    4.2. Se modifică și se expune în redacție nouă următorul cod:
    „00239 Dezvoltarea și promovarea activității de tineret”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                  Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 117. Chişinău, 11 august 2017.