LPC134/2017
ID intern unic:  371663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 134
din  07.07.2017
pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire
la comerţul interior
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 438
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins:
    „Articolul 201. Restricții în domeniul comerțului
                             cu amănuntul
    (1) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau fără mîner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri, începînd cu 1 ianuarie 2019.
    (2) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 ianuarie 2020.
    (3) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 ianuarie 2021.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Andrian CANDU

    Nr. 134. Chişinău, 7 iulie 2017.