LPC164/2017
ID intern unic:  371737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  20.07.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 485
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 713/2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 208), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noțiunea „testare alcoolscopică” va avea următorul cuprins:
    „testare alcoolscopică – acțiuni ale lucrătorului de poliție sau ale unei alte persoane abilitate, instruită în mod corespunzător de către instituția medicală competentă, orientate spre stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat de persoana testată, fără a stabili starea de ebrietate și natura ei, efectuate cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic.”
    2. Articolul 4 alineatul (1):
    la litera d), cuvintele „al substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „al substanțelor stupefiante”;
    la litera e), cuvintele „de dependență alcoolică sau narcotică” se substituie cu textul „de dependență alcoolică și/sau de substanțe stupefiante”.
    3. Articolul 5:
    în denumire, cuvintele „al dependenței alcoolice și narcotice” se substituie cu textul „al dependenței alcoolice și/sau de substanțe stupefiante”;
    în partea introductivă, cuvintele „de dependență alcoolică și narcotică” se substituie cu textul „de dependență alcoolică și/sau de substanțe stupefiante”.
    4. La articolul 13, textul „dependență alcoolică, narcotică” se substituie cu textul „dependență alcoolică, de substanțe stupefiante”.
    5. La articolul 17 alineatul (24), după cuvintele „se soluționează” se introduc cuvintele „în procedură prealabilă obligatorie”, iar cuvintele „din cadrul Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „din subordinea Ministerului Sănătății”.
    Art. II. – La articolul 10 punctul 3 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „a substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „a substanțelor stupefiante”.
    Art. III. – La articolul 13 alineatul (2) din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. IV. – La articolul 45 litera b) din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. V. – În textul Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. VI. – La articolul 4 alineatul (2) litera j) din Legea securității statului nr. 618/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. VII. – La articolul 9 punctul 8) din Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. VIII. – La articolul 7 litera a) din Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. IX. – În textul Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. X. – La articolul 29 alineatul (3) din Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. XI. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 209, în denumire și la alineatul (1), textul „de droguri, medicamente sau alte substanțe cu efect narcotizant” se substituie cu textul „de substanțe stupefiante, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare”.
    2. La articolul 248 alineatul (2) și la articolul 2641 alineatul (1), cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. La articolul 322 alineatul (1), textul „a drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe cu efect narcotizant” se substituie cu textul „a substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau a altor substanțe cu efecte similare”.
    Art. XII. – La articolul 5 litera d) din Legea nr. 1477/2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 190–197, art. 1437), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „narcotică sau toxică” se substituie cu cuvintele „starea cauzată de substanțe stupefiante sau toxice”.
    Art. XIII. – La articolul 159 alineatul (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Substanțele narcotice” se substituie cu cuvintele „Substanțele stupefiante”.
    Art. XIV. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 76 litera k), articolul 86 alineatul (1) litera i), articolul 337 alineatul (3) și la articolul 338 alineatul (1) litera d), cuvintele „narcotică sau toxică” și „narcotică ori toxică” se substituie cu cuvintele „în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice”.
    2. La articolul 255 alineatul (1), cuvintele „a preparatelor narcotice” se substituie cu cuvintele „a substanțelor stupefiante”.
    Art. XV. – La articolul 182 litera d) și la articolul 23 alineatul (10) din Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XVI. – La articolul 2 în noțiunea „produs alimentar” din Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „narcoticele și substanțele psihotrope” se substituie cu cuvintele „substanțele stupefiante și psihotrope”.
    Art. XVII. – La articolul 2421 punctul 6), articolul 2422 punctul 4) și la articolul 293 alineatul (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XVIII. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „sau substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „ori a substanțelor stupefiante”.
    Art. XIX. – La articolul 38 alineatul (1) litera p) și la punctul 17 litera e) din anexa nr. 1 la Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 597), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțele narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțele stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XX. – La articolul 11 alineatul (3) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXI. – La articolul 1 alineatul (4) litera d) din Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 145), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXII. – La articolul 23 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 92/2007 privind securitatea aeronautică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 393), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. XXIII. – La articolul 51 alineatul (2) din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. XXIV. – La articolul 3711 alineatul (3) din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXV. – La articolul 19 alineatul (1) și la articolul 27 alineatul (4) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40–41, art. 114), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. XXVI. – La articolul 41 alineatul (2) din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „sau de substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „ori a substanțelor stupefiante”.
    Art. XXVII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 114 alineatul (5), cuvîntul „narcotice” se substituie cu cuvintele „a substanțelor stupefiante”.
    2. La articolul 233 alineatele (2) și (21), cuvintele „de substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „de substanțe stupefiante”.
    3. La articolul 2771 alineatul (3), cuvîntul „stupefiantelor” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXVIII. – La compartimentul „Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor” pozițiile 1 și 2 din anexa la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXIX. – La articolul 38 alineatul (6) litera c) din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 243), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXX. – La articolul 7 alineatul (2) litera e) din Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „a substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „a substanțelor stupefiante”.
    Art. XXXI. – La punctul 4 din anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXXII. – În textul Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXIII. – La articolul 3 alineatul (1) literele f) și n) din Legea nr. 30/2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69–74, art. 221), cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXIV. – La articolul 18 alineatul (1) litera a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante”.
    Art. XXXV. – La articolul 20 alineatul (8) litera b) din Legea nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 25–30, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de substanțe narcotice” se substituie cu cuvintele „de substanțe stupefiante”.
    Art. XXXVI. – La articolul 1 alineatul (5) litera d) din Legea nr. 7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 79–89, art. 146), cu completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXXVII. – La articolul 12 alineatul (2) litera j) din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „substanțelor narcotice” se substituie cu cuvintele „substanțelor stupefiante”.
    Art. XXXVIII. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege în termen de 3 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 164. Chișinău, 20 iulie 2017.