HGC749/2017
ID intern unic:  371764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 749
din  26.09.2017
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept
de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele
de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359
din 26 mai 2014
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 855
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţia 26 cu următorul cuprins:
„26.

ÎCS „BIO TRADING” SRL

1004601000907

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (exclusiv a cartofului)”.


    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                     Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 749. Chişinău, 26 septembrie 2017.