OMEC107/2017
ID intern unic:  371774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 107
din  21.07.2017
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 1360
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                             Octavian CALMÎC

    Nr. 107. Chişinău, 21 iulie 2017.

Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 107 din 21 iulie 2017
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

719 „BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 13/17 din 29 mai 2017
 
14.1
 
720 Î.C.S. „NEW TREND” S.R.L.
cod fiscal 1003602030287
Nr. 1/06 din 30 iulie 2017
 
14.1
 
721 „FASHION-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1011600014781
Nr. 12 din 14 iunie 2017 14.1
722 S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 005/200617 din 20 iunie 2017 14.1
723 Î.C.S. „STEAUA-REDS” S.R.L.
cod fiscal 1003600134099
Nr. 01/06-09/17 din 18 mai 2017 14.1
724 S.C. „TINGRIMAR” S.R.L.
cod fiscal 1006600034787
Nr. 1/17 din 31 mai 2017 14.1
725 Î.C.S. „ASTROLINE” S.R.L.
cod fiscal 1003600008806
Nr. 16/18 din 8 iunie 2017 14.1
726

Î.C.S „LABORATORIO RICAMI” S.R.L.

cod fiscal 1004601000251
F/Nr. din 10 mai 2017 14.1
727 „CORALAV-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 1/07 din 4 iulie 2017 14.1
728 Î.C.S „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 2/07 din 4 iulie 2017 14.1
729 „MACOVEI TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1011600031597
Nr. 1 din 20 iunie 2017 14.1