RMO356/2017
ID intern unic:  371812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 356
din  06.10.2017
R E C T I F I C A R E
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 13
    La articolul IV punctul 1 din Legea nr. 201 din 28 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-­305, art. 630,   în loc de  „(2)” și  „(3)” se va citi „(4)” și, respectiv, „(5)”.