HGC801/2017
ID intern unic:  371906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 801
din  11.10.2017
cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea
Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017
Publicat : 13.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 360-363     art Nr : 902
    În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 235), textul „de la 1 aprilie 2018” se substituie cu textul „de la 1 noiembrie 2017”.
    2. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina Casei Naționale de Asigurări Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                              Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 801. Chişinău, 11 octombrie 2017.