LPC208/2016
ID intern unic:  371985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  06.10.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 27.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382     art Nr : 634
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul I va avea următorul cuprins:
„I. Salariul de bază (salariul tarifar sau salariul de funcție)
 
Categoria de salarizare
Salariul de bază, lei
1
1100
2
1110
3
1120
4
1140
5
1170
6
1190
7
1210
8
1230
9
1250
10
1280
11
1300
12
1320
13
1340
14
1360
15
1400
16
1430
17
1480
18
1540
19
1610
20
1670
21
1760
22
1870
23
1980
24
2090
25
2200”

    Art. II. – Mărimea salariilor de bază (salariilor tarifare sau salariilor de funcție) prevăzute la compartimentul I se va aplica:
    a) pentru angajații din domeniul educației, inclusiv ai școlilor sportive – începînd cu 1 septembrie 2017;
    b) pentru angajații din alte domenii de activitate – începînd cu 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 208. Chișinău, 6 octombrie 2017.