HGC511/2017
ID intern unic:  372066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 511
din  05.07.2017
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 604
    În vederea executării prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 947), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Formularele tipizate aprobate prin hotărîrile Guvernului care se abrogă sînt valabile pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 511. Chişinău, 5 iulie 2017.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 511 din 5 iulie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art. 952).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 „Privind Declarația cu privire la impozitul pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 660).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013 „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 150).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 671 din 19 august 2014 „Pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 249-255, art. 711).
    5. Punctul 17 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 11 septembrie 2015 „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. 723).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 „Pentru aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 332-339, art. 941).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 „Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 16).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016 „Privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenților şi a modului de completare a acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 898).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1410 din 27 decembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 1499).