OSVC233/2017
ID intern unic:  372087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 233
din  16.06.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 8
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 1215     Data intrarii in vigoare : 07.07.2017
    Întru asigurarea funcţionării eficiente a posturilor vamale, repartizării uniforme a sarcinilor în activitate, precum şi în temeiul alin. (4) art. 9 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000 şi pct.7 şi 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    1.1 codificarea 2081 şi denumirea postului vamal se vor exclude;
    1.2 după codul 2240 se introduce un cod nou:
2241
ZCV CRIULENI (Criuleni 14, 18) (PVIC)
 

    2. În vederea executării prezentului ordin, Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S. „Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                              Grigore IONIȚOV

    Nr. 233-O. Chişinău, 16 iunie 2017.