OMSMPSC163/2017
ID intern unic:  372322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 163
din  12.10.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului
Educaţiei nr.135
din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 1951
    În temeiul alineatului (2) pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 03.07. 2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (Monitorul Oficial 2015, nr.177-184, art. 480):
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în Anexa nr. 10 la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.186 din 11.10.2016  și al Ministerului Educaţiei nr. 885 din 21.10.2016 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial, 2014, nr. 319-324, art.1495) în redacție nouă, conform anexei.

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII,
    MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                               Stela GRIGORAŞ

    Nr. 163. Chişinău, 12 octombrie 2017.

    MINISTERUL EDUCAŢIEI,
    CULTURII ŞI CERCETĂRII                                              Monica BABUC

    Nr. 272. Chişinău, 17 octombrie 2017.

    anexa nr.10