DPC418/2017
ID intern unic:  372379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 418
din  02.11.2017
pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova
nr. 309-VIII din 28 iulie 2017
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 389     art Nr : 652
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 cu privire la instituirea Consiliului societății civile de pe lîngă Președintele Republicii Moldova se modifică după cum urmează:
    în anexa nr. 1, subpunctul 15) din punctul 8 se exclude;
    în anexa nr. 2, capitolul „Comisia pentru control public” se exclude.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 418-VIII. Chişinău, 2 noiembrie 2017.