HGC898/2017
ID intern unic:  372411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 898
din  03.11.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.988 din 21 septembrie 1998
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1007
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Regulament:
    la punctul 2, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Fondul ecologic național este administrat de Consiliul de administrare, constituit din 7 persoane: ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (președinte), secretarul de stat responsabil de domeniul protecției mediului şi resurselor naturale (vicepreședinte), cîte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Cancelariei de Stat, precum și un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale ecologiste (prin rotație anuală, înaintat de adunarea generală a organizațiilor neguvernamentale ecologiste).
    Activitatea Consiliului de administrare este reglementată de Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.”
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 2 luni, va modifica actele departamentale în domeniul gestionării fondurilor ecologice, în conformitate cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                     Vasile Bîtca

    Nr. 898. Chişinău, 3 noiembrie 2017.