HGC957/2017
ID intern unic:  372473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 957
din  07.11.2017
cu privire la Centrul de Excelență
în Securitatea Frontierei
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1066
    În scopul implementării Legii nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art. 245), cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prevederilor art. 21 alin. (3), art. 59 alin. (2) și art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin transformare Colegiul Național al Poliției de Frontieră în Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, instituție de învățămînt profesional tehnic cu programe combinate.
    2. Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei este succesorul misiunii, funcțiilor, atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Colegiului Național al Poliției de Frontieră.
    3. Domeniul general „4. Afaceri, administrare și drept” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 177-184, art. 480), cu completările ulterioare, se completează cu domeniul de educație „42 Drept” cu următorul cuprins:
 
„42 Drept
421 Securitatea frontierei
421001
Subofițer chinolog
421002
Subofițer unitate de control ”.

    4. Specialitatea „Securitatea frontierei” a domeniului de formare profesională „421. Drept” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților şi calificărilor pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 340-346, art. 957), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
 
„Securitatea frontierei
42120
Subofițer superior unitate de control
 
120
Subofițer superior chinolog
 
120
Subofițer superior intendent
 
120”.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie 2007 „Cu privire la crearea Colegiului Național al Poliției de Frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 38), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc

    Nr. 957. Chişinău, 7 noiembrie 2017.