LPC219/2017
ID intern unic:  372513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 219
din  20.10.2017
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285/2016
Publicat : 16.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 397-398     art Nr : 675
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 955) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „6141657,4” se substituie cu cifrele „6228657,4”, iar cifrele „6234451,3” se substituie cu cifrele „6321451,3”.
    2. Anexa nr. 1:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifrele „6141657,4” se substituie cu cifrele „6228657,4”;
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „6234451,3” se substituie cu cifrele „6321451,3”.
    3. Anexa nr. 1.1:
    la poziţia „Venituri, total”, cifrele „6141657,4” se substituie cu cifrele „6228657,4”;
    la poziţia „Contribuţii şi prime de asigurare obligatorie”, cifrele „3542000,0” se substituie cu cifrele „3624000,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cifrele „3542000,0” se substituie cu cifrele „3624000,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori”, cifrele „3448712,0” se substituie cu cifrele „3520712,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova”, cifrele „93288,0” se substituie cu cifrele „103288,0”;
    la poziţia „Alte venituri”, cifrele „6630,0” se substituie cu cifrele „11630,0”.
    4. Anexa nr. 1.2:
    la poziţia „Cheltuieli, total”, cifrele „6234451,3” se substituie cu cifrele „6321451,3”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifrele „6054911,5” se substituie cu cifrele „6170311,5”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „50701,9” se substituie cu cifrele „45701,9”;
    la poziţia „3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „6000,0”;
    la poziţia „4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale”, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „24600,0”;
    la poziţia „5. Fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cifrele „78837,9” se substituie cu cifrele „74837,9”.
    5. Anexa nr. 2:
    la poziţia „Cheltuieli, total”, cifrele „6234451,3” se substituie cu cifrele „6321451,3”;
    la poziţia „Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale” ”, cifrele „6234451,3” se substituie cu cifrele „6321451,3”;
    la poziţia „Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală” ”, cifrele „78837,9” se substituie cu cifrele „74837,9”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” ”, cifrele „524381,5” se substituie cu cifrele „544096,7”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească” ”, cifrele „3027433,6” se substituie cu cifrele „3118118,4”;
    la poziţia „Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă” ”, cifrele „184108,7” se substituie cu cifrele „189108,7”;
    la poziţia „Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală” ”, cifrele „50701,9” se substituie cu cifrele „45701,9”;
    la poziţia „Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii” ”, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „6000,0”;
    la poziţia „Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii” ”, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „24600,0”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 219. Chișinău, 20 octombrie 2017.