OMFC122/2017
ID intern unic:  373178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 122
din  14.09.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 2034     Data intrarii in vigoare : 14.09.2017
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. În Anexa nr. 2 „Clasificația organizațională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale” codul 0278 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    2. În Anexa nr. 7 „Clasificația programelor – A. Programe și subprograme” codul 0503 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    3. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”:
    3.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „00465 Susținerea activității antreprenoriale din domeniul comerțului cu produse și servicii;
    00466 Dezvoltarea e-Infrastructurii de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova;
    00467 Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv;
    00468 Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul și tratamentul patologiilor;
    00469 Securitatea și siguranța alimentară în perioada de tranziție demografică;
    00470 Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova;
    00471 Fondul ecologic național;
    70203 Proiectul „Consolidarea democrației în Republica Moldova prin alegeri incluzive și transparente”;
    70204 Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor tehnologiilor informaționale în cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”;
    70205 Proiectul „Consolidarea cadrului instituţional al Republicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării”;
    70206 Proiectul „Susținerea procesului de dezvoltare a antreprenoriatului în localitățile rurale – piața agroalimentară din satul Mihăileni, raionul Rîşcani”. ”
    3.2. Se modifică și se expune în redacție nouă următorul cod:
    „70119 Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”. ”
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția codurilor 00466-00470 din pct. 3.1, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Octavian ARMAȘU

    Nr. 122. Chişinău, 14 septembrie 2017.