OSFAC424/2017
ID intern unic:  373222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 424
din  03.11.2017
cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143
 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de
 executare silită a obligației fiscale
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 2071
    În temeiul prevederilor statuate de art. 1323 alin. (10) și art. 1324 alin. (11) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea bunei administrări fiscale la capitolul executării silite a obligațiilor fiscale restante la buget,
ORDON:
    1. Se modifică pct. 1.1. din Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale, potrivit anexei la prezentul ordin.
    2. Blanchetele hotărîrilor cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002, cu completările și modificările ulterioare, vor fi utilizate pînă la finisarea stocului, avînd aceeași putere juridică ca și blancheta hotărîrii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului aprobată prin prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                       Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 424. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

    anaxa