RMO434/2017
ID intern unic:  373251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 434
din  15.12.2017
R E C T I F I C A RE
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 53
    În Legea nr. 230/2017 cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 397–398, art. 677:
    – la punctul 3 partea ce modifică articolul 3 litera a) liniuţa a treia, cifrele „9127306,9” se vor citi „9217656,9”;
    – la anexa nr. 1 poziția „Inclusiv cheltuieli de personal”, cifrele „6221863,8” se vor citi „6223464,0”.