HGC1077/2017
ID intern unic:  373277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1077
din  13.12.2017
cu privire la modificarea anexelor nr.1-nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11 septembrie 2009
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 1201
    În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi în scopul executării art. 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 189 din 21 iulie 2017 pentru aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 265-273, art. 444), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1-nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11 septembrie 2009 „Cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 144-147, art. 633) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
   „5. Comisia este compusă din 9 persoane și include reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ai Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, ai Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi ai Ministerului Finanţelor.”

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Vasile Bîtca

    Nr. 1077. Chişinău, 13 decembrie 2017.