HCNPFC53/2/2017
ID intern unic:  373298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 53/2
din  04.12.2017
cu privire la modificarea  Hotărârii Comisiei Naționale
a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 2247     Data intrarii in vigoare : 04.12.2017
    Întru asigurarea executării conforme a prevederilor art. 152, art. 153 și art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199),
    în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit. d), art.21 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1),
    având în vedere demersurile Băncii Naţionale a Moldovei (nr.09-01213/32/3988 din 22.11.2017) și, respectiv, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (nr.14007/E00218 din 01.12.2017),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. La pct.41 din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale  „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. sintagma „15 luni” se substituie cu sintagma „24 luni”.
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                           Valeriu CHIȚAN

    Nr. 53/2. Chişinău, 4 decembrie 2017.