DPC487/2017
ID intern unic:  373363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 487
din  15.12.2017
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 309-VIII din 28 iulie 2017
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 762     Data intrarii in vigoare : 15.12.2017
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Anexa nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 cu privire la instituirea Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La capitolul „Comisia pentru integritate și expertiză juridică”:
    după poziția „BANARU Vadim” se introduce poziția „BÎRGĂU Mihail – doctor habilitat în drept, profesor universitar”;
    după poziția „COJOCARI Eugenia” se introduce poziția „COJOCARI Oleg – jurist”.
    2. Capitolul „Comisia pentru constituționalitate și drepturile omului” va avea următorul cuprins:
„Comisia pentru constituționalitate și drepturile omului
Președinte
    PULBERE Dumitru                  - ex-președinte al Curții Constituționale
                                                       a Republicii Moldova
Membri:
    BEJAN Octavian                      - profesor, conferențiar universitar la
                                                       Departamentul de psihologie, securitate
                                                       și drept al Institutului de Științe Penale
                                                        și Criminologie Aplicată
    BOSÎI Gheorghe                       - jurist la Centrul de Asistență Juridică
                                                        pentru Persoane cu Dizabilități
    BUJOR Valeriu                         - doctor în drept, profesor universitar,
                                                        rector al Institutului de Științe Penale
                                                        și Criminologie Aplicată
    CUZNEȚOV Alexandru           - doctor în drept, avocat, conferențiar universitar
                                                       la Departamentul drept privat al Facultății Drept
                                                       a Universității de Stat din Moldova
    GUȚULEAC Victor                  - profesor universitar
    ISMAILOV Namig                   - jurist, expert în drept constituțional
    MARIȚ Alexandru                    - doctor în drept, profesor universitar interimar
    MIȘIN Serghei                          - doctor în drept, conferențiar universitar
    TALMACI Roman                    - președinte al Uniunii Naționale a
                                                        Executorilor Judecătorești”.
    3. La capitolul „Comisia pentru mass-media și comunicare”:
    după poziția „BERLINSKI Ion” se introduce poziția „BEZOBRAZOV Dmitri – jurist”.
    4. La capitolul „Comisia pentru sport și turism”:
    pozițiile „CHICU Valentin – coordonator de proiect la Federația de Fotbal din Republica Moldova” și „GHEORGHIU Victor – șef de secție în Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău” se exclud;
    după poziția „MANOLACHI Veaceslav” se introduce poziția „MARDARE Vasile – specialist principal în Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău”.
    5. La capitolul „Comisia pentru cultură, educație și știință”:
    după poziția „PALIȚ Nicolae” se introduce poziția „ȘAPOVALOV Boris – doctor în filosofie”.
    6. La capitolul „Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei, mamei și copilului”:
    înaintea poziției „CALICIȘCOVA-TATARU Liubovi” se introduce poziția „BONDARCIUC Nicolae – economist, ex-deputat în Parlament”;
    poziția „SOFRONIE Mircea” se substituie cu poziția „SOFRONIE Dumitru”;
    poziția „SUHODOLISCAIA Lilia” se substituie cu poziția „SUHODOLSKAIA Lilia”;
    capitolul se completează în final cu poziția „ȘCETININ Vladimir – președinte al Asociației Obștești „Organizația Veteranilor din Republica Moldova”, sectorul Botanica, municipiul Chișinău”.
    7. La capitolul „Comisia pentru consolidarea statalității și reintegrarea țării”:
    poziția „GRAMMA Cristina – jurist, magistru în drept internațional și magistru în securitatea națională” se exclude;
    după poziția „Preasfințitul MARCHEL (Nicolai MIHĂIESCU)” se introduce poziția „PUȘCAȘ Anatolie – magistru în relații internaționale”;
    după poziția „ROMAN Alexandru” se introduce poziția „SIDOROV Mihail – jurist, ex-deputat în Parlament”.
    8. La capitolul „Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare”:
    înaintea poziției „BOTNAREVSCHI Vergil” se introduce poziția „ALERGUȘ Victor – președinte al Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul”;
    după poziția „PETRICA Nicolae” se introduc pozițiile: „PRISACARI Iurie – președinte al Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor, Protecție Civilă, Pompieri, Salvatori” și „PUIU Vasile – președinte al Asociației Obștești „Asociația Veteranilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
    9. La capitolul „Comisia pentru problemele populației legate de demografie și migrație”:
pozițiile „HACHI Mihail – doctor în științe geografice, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei” și „PUȘCAȘ Anatolie – magistru în relații internaționale” se exclud.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Igor DODON

    Nr. 487-VIII. Chişinău, 15 decembrie 2017.