OMEIC344/2017
ID intern unic:  373423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 344
din  01.12.2017
cu privire la abrogarea unor ordine
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 2276
    Întru executarea prevederilor art. CX alin. (3) din Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 257 din 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, în temeiul prevederilor pct. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 594 din 26.07.2017 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate, Hotărârii Guvernului nr. 690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii,
ORDON:
    1. Se abrogă ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010 cu privire la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidență a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional.
    2. Se abrogă ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 41 din 20.02.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii la modul de eliberare şi utilizare a permisului de activitate pe rută.
    3. Se abrogă ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 42 din 20.02.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind eliberarea, completarea şi controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaţionale de călători.
    4. Se abrogă ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 45 din 27.03.2014 cu privire la operarea unor modificări la procedura de eliberare a Carnetelor Foii de Parcurs (CFP).
    5. Se abrogă ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 43 din 20.02.2012 cu privire la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS).
    6. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, secretar de stat.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                    Octavian CALMÎC

    Nr. 344. Chişinău, 1 decembrie 2017.