OMFC152/2017
ID intern unic:  373506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 152
din  22.12.2017
cu privire la modificarea și completarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2302     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) și ale art.133 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediție specială),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.2 se modifică în redacția potrivit anexei la prezentul ordin;
    2) ordinul se completează cu:
    a) Formularul tipizat (Forma DSA18) Informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.3;
     b) Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA18), conform anexei nr.4.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                           Octavian ARMAȘU

    Nr. 152. Chişinău, 22 decembrie 2017.

   
anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4