LPC252/2017
ID intern unic:  373587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 252
din  01.12.2017
pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1593/2002
cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 10
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările şi completările ulterioare, textul „o cotă procentuală din totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepţia cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinaţie specială prevăzute în legislaţie, nu mai mică decît 12,1%” se substituie cu textul „suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele preţurilor de consum pentru anul precedent”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 252. Chişinău, 1 decembrie 2017.