LPC270/2017
ID intern unic:  373598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 270
din  15.12.2017
pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1456/1993
cu privire la activitatea farmaceutică
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 20
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 19 din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.  59–61, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 270. Chişinău, 15 decembrie 2017.