LPC317/2017
ID intern unic:  373603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 317
din  22.12.2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/1998
privind sistemul public de pensii
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 24
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 151 se abrogă.
    2. Articolul 41 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vîrsta standard de pensionare stabilită în tabelul nr. 2 se diminuează conform tabelului nr. 21. Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste se aprobă de Guvern.

Tabelul nr. 21

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă (ani împliniţi)

Reducerea vîrstei standard de pensionare prevăzute în tabelul nr. 2

10
5 ani
11
5 ani 6 luni
12
6 ani
13
6 ani 6 luni
14
7 ani
15
7 ani 6 luni
16
8 ani
17
8 ani 6 luni
18
9 ani
19
9 ani 6 luni
20 de ani și mai mult
10 ani

    3. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se stabileşte stagiul special de cel puţin 10 ani atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei, realizat în condiţii deosebite de muncă conform art. 41 alin. (21), cu condiţia realizării unui stagiu complet de cotizare prevăzut în tabelul nr. 5.”
    4. Articolul 521 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Începînd cu 1 aprilie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012–2013, iar începînd cu 1 octombrie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.”
    Art. II. – (1) Persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, întrunesc condiţiile de stabilire anticipată a pensiei pentru limită de vîrstă prevăzute la art. 151 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii îşi vor putea exercita acest drept în condiţiile menţionate şi după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea şi completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, în vederea asigurării dreptului la pensie anticipată la aceeaşi vîrstă atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Andrian CANDU

    Nr. 317. Chişinău, 22 decembrie 2017.