OMFC151/2017
ID intern unic:  373616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 151
din  21.12.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 1
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 7 „Clasificația programelor – A. Programe și subprograme”,
    programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale” se completează cu subprogramul 15, în următoarea redacţie:
    „5015 Servicii economice multifuncționale”.
    2. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”  se  completează  cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70213 Proiectul „Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea Dunărea de Jos (Clean Town)”;
    70214 Proiectul „Construcția Sălii polivalente din municipiul Chișinău”;
    70215 Proiectul „Edineț-Pol de creștere economică în Regiunea de Nord a Moldovei”.”
    3. În anexa nr. 10 „Clasificația surselor”:
    3.1. În  punctul   6  „Lista  de  coduri  pe  originea  sursei  de  venituri”  S5S6 se introduce codul 2086 în următoarea redacție:
2
086

Guvernul Turciei


    4. Anexa nr. 11 „Clasificația economică”:
    4.1.    Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „14154 Venituri din concesiuni și închirieri;
    141541 Redevența din concesionarea activelor și terenurilor aferente;
    142234  Recuperarea  bunurilor  infracționale indisponibilizate prin hotărîre judecătorească definitivă, încasată  în  bugetul  de  stat;
    143116  Amenzi aplicate de  Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
    415231 Privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale;
    415232 Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică;
    415233 Privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice;
    415234 Privatizarea obiectelor nefinalizate,  complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile;
    415235 Vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată;
    41813 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget;
    418130 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”.
    4.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „14341 Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
    143410 Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
    14345 Amenzi aplicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
    143450 Amenzi aplicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
    14346  Amenzi aplicate de Agenția pentru Protecția Consumătorilor și Supravegherea Pieței;
    143460  Amenzi  aplicate  de  Agenția  pentru  Protecția  Consumătorilor  și Supravegherea Pieței;
    2815 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la  autoritatea/instituția bugetară;
    28150 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la  autoritatea/instituția bugetară;
    281500 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la  autoritatea/instituția bugetară;
    41523 Privatizarea bunurilor proprietate publică”.
    4.3. Codurile  14233, 142330, 14344, 143440,  41521,  415210 și 415230  cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    5. În  anexa  nr.12  „Norme  metodologice  privind  aplicarea  Clasificației economice”:
    5.1.    Se introduc coduri noi și descrieri în următoarea redacție:
    „141540 Venituri din concesiuni și închirieri;
    141541 Redevența din concesionarea activelor și terenurilor aferente
    La acest element, se vor reflecta redevențele din concesionarea activelor și terenurilor aferente, inclusiv achitate de către  Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”.
    142234 Recuperarea  bunurilor  infracționale indisponibilizate prin hotărîre judecătorească definitivă, încasată  în  bugetul  de  stat
    La acest element, se vor reflecta încasările de la recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărîre judecătorească definitivă stabilite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
    143116 Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
    415231 Privatizarea bunurilor proprietate publică în bază de proiecte individuale;
    415232 Privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică;
    415233 Privatizarea    întreprinderilor    de    stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice;
    415234  Privatizarea  obiectelor  nefinalizate,   complexelor  de  bunuri,  bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile;
    415235 Vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată;
    418130 Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”.
    5.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri și descrieri:
    „143410 Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
    143450 Amenzi aplicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
    143460 Amenzi aplicate de Agenția pentru Protecția Consumătorilor și Supravegherea Pieței;
    281500  Rambursarea  mijloacelor bugetare  din  anii  precedenți  la autoritatea/instituția bugetară
    Include sumele de mijloace bugetare restituite la conturile trezoreriale ale autorităților/instituțiilor bugetare de către entități și persoane fizice, fiind calificate ca utilizate contrar destinaţiei în rezultatul controalelor, precum şi sumele mijloacelor bugetare neutilizate în anii precedenţi, recuperarea cheltuielilor judiciare, care ulterior urmează a fi transferate de către autoritatea/instituția bugetară la codul economic 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” la bugetul respectiv.
    415230 Privatizarea bunurilor proprietate publică”.
    5.3. Descrierea codului 415000 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” se completează cu textul:
    „De asemenea se reflectă mijloacele din privatizarea și/sau vînzarea bunurilor proprietate publică, inclusiv terenurilor, care nu aparțin autorităților/instituțiilor bugetare.”
    5.4. Descrierea codului 418000 „Alte creanțe interne ale bugetului” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La capitolul dat se referă alte creanțe interne ale bugetului, care nu pot fi atribuite la capitolele relevante, precum și mijloacele bugetare încasate în bugetul respectiv din rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți de către autorități/instituții bugetare.”
    5.5. Codurile 142330, 143440 și 415210 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    6. Prevederile  pct. 1-3 și prevederile privind codurile  415000, 41521, 415210, 41523, 415230, 415231, 415232, 415233, 415234, 415235 din pct. 4, pct. 5.1, 5.2, 5.3 și 5.5 din prezentul ordin intră în vigoare  la  data  semnării.  Punctele 4-5, cu excepția codurilor 415000, 41521, 415210, 41523, 415230, 415231, 415232, 415233, 415234, 415235, intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. Se publică prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                              Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 151. Chişinău, 21 decembrie 2017.