LPC256/2017
ID intern unic:  373673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 256
din  01.12.2017
pentru completarea articolului 4 din Legea
nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 796
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 4 din Legea nr. 131/2015  privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) contractelor care au ca obiect achiziția de medicamente și produse parafarmaceutice pentru farmaciile universitare în scopul exercitării activității didactice și de asistență farmaceutică.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                             Andrian CANDU

    Nr. 256. Chişinău, 1 decembrie 2017.