LPC292/2017
ID intern unic:  373743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 292
din  21.12.2017
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 56
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,   nr.  29–31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) contribuirea, în condiţiile legii,  la protejarea patrimoniului cultural şi a monumentelor de for public de pe teritoriul administrat.”
    alineatul (2) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) contribuirea, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural şi a monumentelor de for public de pe teritoriul administrat.”
    Art. II. – Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera v1) cu următorul cuprins:
    „v1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;”.
    2. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;”.
    3. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera r1) cu următorul cuprins:
    „r1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;”.
    4. La articolul 53, alineatul (1) se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
    „m1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;”.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 292. Chișinău, 21 decembrie 2017.