LPC305/2017
ID intern unic:  373754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 305
din  21.12.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 66
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 6 alineatul (4) litera d) şi la articolul 15 alineatul (1)  litera d1) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. II. – La articolul 23 alineatul (7) şi la articolul 34 alineatul (6) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. III. – La articolul 18 alineatul (1) şi la articolul 22 alineatul (2) litera a1) din Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul  „art. 7”.
    Art. IV. – La articolul 19 alineatul (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 585), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. V. – La articolul 12 din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. VI. – La articolul 6 alineatul (1) litera b1), la articolul 15 alineatul (1) litera l) şi la articolul 43 alineatul (2) litera j1) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. VII. – La articolul 10 alineatul (1) litera f1), la articolul 22 litera h) şi la articolul 24 alineatul (4) din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216–220, art. 645), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. VIII. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările  şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția celei care, la data angajării, deține grad special”.
    2. La articolul 16 alineatul (1), textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. IX. – La articolul 57 alineatul (1) litera f) şi la articolul 86 alineatul (1) litera k1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. X. – La articolul 42 alineatul (4) litera e) şi la articolul 57 alineatul (1) litera e) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XI. – La articolul (7) alineatul (3) litera f), la articolul 31 alineatul (3) litera a1), la articolul 36 alineatul (1) litera o1) şi la articolul 39 alineatul (1)   litera j1) din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul  „art. 7”.
    Art. XII. – La articolul 13 alineatul (2) litera b1) din Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 74–75, art. 243), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XIII. – La articolul 13 alineatul (7) şi la articolul 23 alineatul (3)    litera o) din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369,  art. 673), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XIV. – La articolul 22 alineatul (1) litera f1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XV. – La punctul 9 litera e) din anexa nr. 1 la Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140–142, art. 578), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XVI. – La articolul 17 alineatul (2) litera c1) şi la articolul 24 alineatul (1) litera b1) din Legea Curţii de Conturi nr. 261/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XVII. – La articolul 51 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XVIII. – La articolul 12 alineatul (1) litera n1) din Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XIX. – La articolul 11 alineatul (3) litera d) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 355), cu completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XX. – La articolul 38 alineatul (3) şi la articolul 42 alineatul (5) din Legea concurenţei nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XXI. – La articolul 26 alineatul (1) litera k1) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XXII. – La articolul 4 din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 586), cu modificările şi completările ulterioare, noţiunile „agent public”, „entitate publică”, „servicii de interes public”, „integritate instituţională”, „integritate profesională”, „risc de corupţie”, „factor de risc”, „manifestări de corupţie”, „influenţă necorespunzătoare”  se exclud.
    Art. XXIII. – La articolul 6 alineatul (1) litera g) şi la articolul 35 alineatul (2) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114,  art. 278), cu modificările  şi completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XXIV. – La articolul 4 alineatul (1) litera m1) din Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 557), cu completările ulterioare, textul „art. 6” se substituie cu textul „art. 7”.
    Art. XXV. – La articolul 751 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    Art. XXVI. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, alineatul (1) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    2. Articolul 38 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2)
    lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.”
    Art. XXVII. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) care are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.”
    2. La articolul 12, alineatul (3) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    3. La articolul 18, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    4. La articolul 20, alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.”
    Art. XXVIII. – Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1), textul „depus sub formă de document electronic pe propria răspundere” se substituie cu textul „depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie”;
    la alineatul (6), textul „cu excepția cazului în care prezentarea acestor informații este restricționată prin lege” se substituie cu textul „cu excepția cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informații este restricționată prin lege”.
    2. Articolul 7 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Prin derogare de la prevederile alin. (1), subiectul declarării ale cărui identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat depune declaraţia în formă scrisă, pe suport de hîrtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.”
    3. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Atribuțiile persoanelor responsabile de colectarea
                           declaraţiilor subiecților declarării ale căror identitate
                           și calitate constituie secret de stat
    (1) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) sînt desemnate de către conducătorii organizaţiilor publice.
    (2) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale, care nu este public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declaraţiei depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    c) pun la dispoziţia subiectului declarării, la solicitarea acestuia, formularele declaraţiilor;
    d) asigură substituirea declaraţiei depuse cu cea rectificată, la solicitarea subiectului declarării;
    e) acordă consultanţă cu privire la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    f) acordă, la solicitarea subiectului declarării, consultanță cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea şi verificarea averii și a intereselor personale;
    g) verifică respectarea condiţiilor de formă a declaraţiei în conformitate cu prevederile prezentei legi, iar în cazul identificării unor deficienţe, o restituie subiectului declarării şi îi recomandă rectificarea declaraţiei.
    (3) Declaraţia depusă pe suport de hîrtie poate fi substituită cu o altă declaraţie în condiţiile alin. (2) doar în cazul rectificării de formă a acesteia. În cazul introducerii rectificărilor de conţinut, declaraţia de avere şi interese personale depusă anterior se anexează la cea rectificată, fiind păstrate împreună.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii respective, care poartă răspundere pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora, şi sînt în drept să prelucreze date cu caracter personal.
    (5) Dacă persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor identifică deficienţe în completarea declaraţiei, aceasta recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării rectificării. Transmiterea şi primirea declaraţiei rectificate se consemnează în Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale.
    (6) Declaraţiile depuse în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) sînt păstrate la organizaţia publică în care activează subiecţii declarării, iar, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) şi (5), conducătorul organizaţiei publice informează Autoritatea Naţională de Integritate despre colectarea declaraţiilor.
    (7) Declaraţiile depuse de către subiectul declarării, ale cărui identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne, sînt controlate de către o comisie special desemnată în acest sens de către conducătorul organizaţiei publice. Comisia este constituită exclusiv din angajaţii organizaţiei publice respective care au acces la informaţiile secretizate. 
    (8) În cadrul controlului declarațiilor depuse conform alin. (7), comisia special desemnată în acest sens are atribuţii şi împuterniciri similare celor stabilite la art. 7 alin. (1) lit. b)–d), alin. (2) lit. a)–c) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.
    (9) Serviciul de Informaţii şi Securitate raportează anual, pînă la 30 iunie,  subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate despre numărul controalelor declaraţiilor ofiţerilor de informaţii şi securitate şi rezultatele acestora, iar Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne raportează Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică.
    Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuţiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.”
    4. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Declarațiile subiecţilor declarării ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat nu sînt publice.”
    Art. XXIX. – Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 85) se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    2. La articolul 15, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Ministerul Afacerilor Interne solicită de la Centrul Naţional Anticorupţie şi/sau de la Serviciul de Informaţii şi Securitate certificatul de cazier privind integritatea profesională a candidatului la angajare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.”
    3. La articolul 38, alineatul (1) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.
    4. Articolul 50 se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                   Andrian CANDU

    Nr. 305. Chișinău, 21 decembrie 2017.