LPC310/2017
ID intern unic:  373827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 310
din  22.12.2017
privind completarea Legii nr. 100/2001
privind actele de stare civilă
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 99
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131 . Certificarea actelor și a faptelor de stare civile
    Faptele de stare civilă produse și înregistrate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender (Transnistria) pot fi certificate, prin eliberarea actelor de stare civilă de către autoritățile competente ale Republicii Moldova, în cazul în care înregistrarea lor s-a produs în condiții similare cu cele reglementate de legislația Republicii Moldova.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora actele normative necesare pentru realizarea procedurii de confirmare a actelor și a faptelor de stare civilă în concordanţă cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 310. Chișinău, 22 decembrie 2017.