HGC46/2018
ID intern unic:  373882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 46
din  16.01.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 983 din 22 decembrie 2012
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 52
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art.1057), cu modificările și completările ulterioare,  precum și la punctul 21 din anexa nr. 1, textul „5 ani financiari (2013-2017)” se substituie cu textul „6 ani financiari (2013-2018)”.
    2.  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Ministerul Finanțelor, va elabora și va prezenta Guvernului pentru aprobare metodologia de finanțare în bază de cost per student în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                       Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 46. Chişinău, 16 ianuarie 2018.