HGC72/2018
ID intern unic:  373980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  23.01.2018
pentru modificarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice
naționale pe anul 2017
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 82
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 452 din 20 iunie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 536), va avea următorul cuprins:

    program

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                           Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 72. Chişinău, 23 ianuarie 2018.