HGC84/2018
ID intern unic:  373992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 84
din  24.01.2018
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr.203 din 29 martie 2017
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 94
    În temeiul art.10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Anexa la Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din 29 martie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 119-126, art. 293), se completează cu poziția 441 cu următorul cuprins:

„441.
S4088
 

Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia regiunii de dezvoltare Sud

Sud
Consiliul raional Căușeni
3
Oraşul Căușeni
8 luni”.
    2. Finanţarea proiectului vizat se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională și ale resurselor Consiliului raional Căușeni, începînd cu anul 2018.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                         Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii, dezvoltării
    regionale şi mediului                                                                 Liviu Volconovici

    Nr. 84. Chişinău, 24 ianuarie 2018.