HGC92/2018
ID intern unic:  374000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 92
din  24.01.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire
la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 102     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
    1. Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu următoarea poziţie:

„2018
5645
5645”.

    2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                          Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 92. Chişinău, 24 ianuarie 2018.