OMF160/2017
ID intern unic:  374013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 160
din  26.12.2017
cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 91     Data intrarii in vigoare : 26.01.2018
    În scopul standardizării și stabilirii condițiilor unice la întocmirea documentelor de atribuire la achiziția serviciilor de pază,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază.
    2. Autorităţile contractante şi operatorii economici, la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţionarea serviciilor de pază, au obligaţia să întocmească documentele de atribuire conform Documentaţiei standard aprobate.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                  Octavian ARMAȘU

    Nr. 160. Chişinău, 26 decembrie 2017.

   
documentația standard