OMFC10/2018
ID intern unic:  374019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 10
din  15.01.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 96     Data intrarii in vigoare : 15.01.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor -
    B. Activități”  se  completează  cu coduri noi în următoarea redacție:
    70216 Proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor de învățămînt din orașul Cantemir”;
    70217 Proiectul „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”;
    70218 Proiectul „Dezvoltarea capacității de management al riscurilor de dezastre pentru orașele din țările Parteneriatului Estic - CapaCities”.”
    2.  Anexa  nr. 11  „Clasificația  economică”  se  completează  cu  un  cod  nou în următoarea redacție:
    „143117  Amenzi aplicate de  Consiliul Concurenței”.
    3. Anexa  nr.12  „Norme  metodologice  privind  aplicarea  Clasificației economice” se completează  cu  un  cod  nou  în următoarea redacție:
    „143117  Amenzi aplicate de  Consiliul Concurenței”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                                                  Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 10. Chişinău, 15 ianuarie 2018.