OMEIC24/2018
ID intern unic:  374099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 24
din  23.01.2018
сu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 122
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici–întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                   Сhiril GABURICI

    Nr. 24. Chişinău, 23 ianuarie 2018.

Anexă
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoareşi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
730

„TRANSPARENT” SRL

cod fiscal 1004600062829

Nr. 22/11 din 22 noiembrie 2017

14.1i
731

ICS „INELUȘUL DE AUR” SRL

cod fiscal 1004600003495

Nr. 01/06-21/17

din 27 noiembrie 2017

14.1
732

SC „Texagroteh” SRL

cod fiscal 1006600054332

F/Nr. din 15 noiembrie 2017

14.1
733

SC „PancolorElit” SRL

Cod fiscal 1007602001669

Nr. 4 din 28 noiembrie 2017

14.1