OSFSC25/2018
ID intern unic:  374124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 25
din  23.01.2018
cu privire la aprobarea formularului Certificatului
de acciză al antrepozitarului autorizat
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 140
    În scopul executării prevederilor art.119 şi art.126 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă  formularul Certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat, conform anexei  la  prezentul Ordin.
    2. Se abrogă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.227 din 25 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.2298).
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                             Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 25. Chişinău, 23 ianuarie 2018.

   
anexă