RMO39/2018
ID intern unic:  374126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 39
din  02.02.2018
R E C T I F I C A R E
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 208
    Ordinele Ministerului Finanţelor nr. 08 şi nr. 09 din 15 ianuarie 2018 publicate în Monitorul Oficial nr. 27-32 din 26 ianuarie 2018 se modifică după cum urmează:
    1.  La anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției”, 
    - în tabelul anexa nr.1D la codul 0308 coloana 3 se citește 0”;
    - în rândul TOTAL (rândul 030) coloana 2 şi coloana 3 se citesc  x”.
    2. La anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale”,
    -    în tabelul anexa nr.1D la codul 050 cifra „12” nu se citește.
    3. La anexa nr. 2 în rândul 31 sintagma „contribuabilului respectiv” se citește „contribuabilului respectiv, după caz”.