OMEIC45/2018
ID intern unic:  374201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 45
din  05.02.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 142
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTERUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                  Chiril GABURICI

    Nr. 45. Chişinău, 5 februarie 2018.


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero


N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
734

Biroul de muncă „Portavita” SRL

cod fiscal 1002600030242

Nr. 33/01 din 07 decembrie 2017

14.1
735

SRL „ZolaveraFashion”

cod fiscal 1013600019872

Nr. 03/17 din 15 septembrie 2017

Nr. 25/2017 din 01 octombrie 2017

Nr. 34/01 din 15 decembrie 2017

14.1
736
„Bevera Nord” SRL

cod fiscal 1003607000083

Nr. 08/12/17 din 08 decembrie 2017

14.1