OMFC23/2018
ID intern unic:  374202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 23
din  24.01.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 143     Data intrarii in vigoare : 24.01.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări:
    1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activități” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70219 Proiectul „Suport pentru Secretariatul tehnic comun a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 ”.
    70220 Proiectul „Turismul rural - un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinița)”.
    70221 Proiectul  „Iluminatul Public Eficient în orașul Călărași - Licurici în inima codrului ”.”
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                               Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 23. Chişinău, 24 ianuarie 2018.