OMFC26/2018
ID intern unic:  374203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 26
din  29.01.2018
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a
Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216
din 28 decembrie 2015
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 144     Data intrarii in vigoare : 29.01.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR” se completează cu un subcont de nivelul II în următoarea redacție:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
143117
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței
P
    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, punctul 3.1.59,
    1.2.1. Descrierea subcontului de nivelul I 14311 „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat” se completează cu un subcont de nivelul II cu următoarea denumire:
    „143117 „Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței”.”
    1.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 143116 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 143117 în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143117 „Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței” se reflectă veniturile încasate din amenzi aplicate de Consiliul Concurenței.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                Octavian ARMAȘU

    Nr. 26. Chişinău, 29 ianuarie 2018.