OMFC33/2018
ID intern unic:  374207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 33
din  29.01.2018
cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 148
    Întru executarea prevederilor articolelor 127 alin.(3) şi alin.(31) și 119 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.Ordinul ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Declarației privind accizele şi a Modului de completare a ei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59 art.204) se modifică după cum urmează:
    1.1 În punctul 2, în ambele cazuri cuvintele „subiecţii impunerii cu accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitarii autorizați”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    1.2 În anexa nr.1, cuvintele „subiectului impunerii” se substituie cu cuvintele „agentului economic”.
    1.3 În anexa nr.2, pe tot parcursul textului cuvintele „subiecții impunerii care dețin certificatul de acciz”, „subiecți ai impunerii cu accize”, „subiect impozabil de accize”, „subiectului impunerii”, „subiectul impunerii”, „subiectului impozabil cu accize”, „subiect al impunerii cu accize”, „subiectului impozabil” și „subiecții înregistrați ca plătitori de accize” se substituie cu cuvintele „antrepozitarul autorizat”, iar cuvintele „încăperea de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozit fiscal”, la forma gramaticală respectivă.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare și este aplicabil la perfectarea Declarațiilor privind accizele pentru perioadele fiscale începînd cu luna ianuarie 2018.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                           Octavian ARMAȘU

    Nr. 33. Chişinău, 29 ianuarie 2018.